Bodrum’a Yeni Yapılması Planlanan Karayoluna Tepkiler geldi..

Bodrum’da özellikle yaz aylarında yaşanan trafik sorununu çözmek için Karayolları tarafından Torba ile Ortakent-Yahşi Mahalleleri arasında yapılması planlanan ve 5 tünel ile geçilmesi düşünülen 18 kilometrelik karayolu, doğa, tarih, kültür, ekoloji katliamı ve göçe yol açacağı gerekçesiyle tepkiye neden oldu. Sivil toplum kuruluşları yeni yol yapılması yerine mevcut yolların rehabilite ve modernize edilmesi görüşünde birleşti. Karayolları 2.  Bölge Müdürlüğü, Bodrum’da yaz aylarında trafik sorununu çözmek amacıyla Torba Mahallesi ile Ortakent-Yahşi Mahallesi arasında yapılması planlanan 18 kilometrelik karayolu projesini görüş almak için bir süre önce Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderdi. Torba Kavşağı, Pedasa Antik Kenti, Tırman Dağı, Çırkan Dağı güzergahı üzerine yapılacak ve 5 tünelle geçilecek yol projesi, sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden oldu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Bodrum Ulaşım Komisyonu, İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciliği’nde düzenlediği basın açıklamasıyla projeye tepki gösterdi. Yeni yapılacak karayolu projesinin yaratacağı sıkıntıları haritalar üzerinde anlatan İlhan Özyiğit, “Önerilen alternatifli yol güzergahının önemli bir bölümü, doğal ve arkeolojik sit alanlarından geçmekte olup, korunması gerekli kültür varlıkları, doğal zenginlikler, orman alanları, yaban hayatı, endemik bitkiler, su ve hava kalitesi geri dönülemez şekilde tamamen yok olacaktır. Böylelikle, bölgenin doğal hayatı ve canlı varlıklarının yok olması, ekosisteme önemli ölçüde zarar verecektir. Bu proje ile Bodrum Yarımadası’nda son kalan doğal, kültürel ve biyoçeşitlilik açısından değerli bir alan yok edilerek, yaşam kalitesi kadar, turizm potansiyelini de baltalayacağı kesindir.  Önerilen alternatifli çevre yolu projesi ile belirlenen güzergahın oluşumundan sonra çevrede yapılaşma baskısı kaçınılmazdır.Bu proje ayrıca, zaten had safhada olan Bodrum’a göçü daha da artıracaktır. Bu nedenle önerilen çevre yolu projesinden kamu yararı açısından vazgeçilmelidir. Böylelikle çevre yolunun ilçemizde oluşturacağı çevre katliamı önlenmiş olacaktır” diye konuştu. Özyiğit, yeni karayolu projesinin tüm Bodrumlular ile paylaşılması için önümüzdeki Haziran ayında panel, Temmuz ayında ise geniş kapsamlı çalıştay düzenleyeceklerini, konuyu bilimsel açıdan masaya yatıracaklarını belirtti.