YENİ BAŞKANLA İLK MECLİS TOPLANTISI 07 NİSAN’DA YAPILACAK…

Bodrum Belediyesinin 2019 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 07.04.2019 Pazar günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince, iki yıl süreyle görev yapacak olan “Meclis Başkanlık Divanının” belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “Encümen Üyelerinin” belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “Plan ve Bütçe Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “İşgaliye Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak “İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

8-  Belediyemizin de üyesi olduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere 3 asil, 3 yedek üyenin  belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

9- Belediyemizin de üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere 1 asil, 1 yedek üyenin  belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

10-  Belediyemizin de üyesi olduğu Ege Belediyeler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere 1 asil, 1 yedek üyenin  belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

11-  4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince Belediye Meclisinin seçim dönemi ile sınırlı kalmak üzere, Bodrum Ticaret Odası ve Ziraat Odası temsilcilerinin de iştiraki ile oluşan “Bodrum Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi” ve “Bodrum Çiftçi Malları Murakabe Kurulu” için Belediye Meclisince 5 asil, 5 yedek üyenin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

12- 6360 sayılı Kanunun  Geçici  1. maddesine  istinaden yapılan devir ve paylaşım işlemlerinde,  İlçe ve Büyükşehir Belediyesi  arasında  gerekli  düzeltme,  devir  ve  paylaşımların iki Belediye arasında yapılabilmesi için Belediye Başkanına  yetki verilmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

13- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından, Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Önder BATMAZ’ ın maaşının belirlenmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

14- İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin  görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

15- İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği  teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

16- İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

17- İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sanayi Alanı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

18- Bodrum Belediyesi 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)