Vali Civelek’in Başkanlığında Teknopark Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Muğla Teknopark (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) A.Ş’nin 2017 yılı Genel Kurul toplantısı Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında gerçekleştirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan Senato Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Teknopark Genel Müdürü Filiz Öner ve Teknopark Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Esengül Civelek, “Günümüz dünyasında bir ülkenin rekabet gücünü ve toplumsal refahını belirleyen en önemli etkenlerden biri; bilgi üretip, teknoloji geliştirerek küresel rekabete uygun, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmektir” dedi. Teknolojik ürünlerin artmasının, rekabet edebilirlik gücü ile ülkemizin ihracat hedeflerine, ulaşmasına büyük katkı sağlayacağını belirten Vali Civelek,” 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda yüksek teknolojili ürünlerin, ihracatımız içerisindeki payını arttırarak, ihracatın katma değerini yükseltmemiz büyük önem arz etmektedir. İlimiz sektörlerini kapsayacak şekilde 54 ortaklı olarak kurulan Muğla Teknopark ilimiz sektörlerine bilim ve teknolojide yetkinlik kazandırarak ihracat odaklı uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü arttıracaktır. Teknoparklar, girişimci firmaları büyüterek, geliştirmek, üniversitelerin akademik çalışmalarını ve bilgi ağlarını ticari amaca dönüştürerek, girişimciliği kuluçka merkezleri ile destekleyip özendirmek, bulunduğu bölgenin ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek, Ar-Ge faaliyetlerinin yatırıma dönüşmesine katkıda bulunmak, yeni iş alanları yaratarak, eğitim ve istihdam olanaklarını artırarak ve ekonomik kar elde etmeyi hedeflemektedir” dedi. Teknopark’ın Ar-Ge faaliyetlerinin öncelikli alanlarından da bahseden Vali Civelek, “Gıda, tarım ve hayvancılık, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, bilgi ve iletişim teknolojileri, mobil iletişim teknolojileri, sağlık teknolojileri alanında; aşı, biyomalzeme, biyomedikal ekipman, ilaç gibi öncelikli teknolojik sektörler yer alacaktır” diye konuştu. Vali Civelek, “Geldiğimiz aşama Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. ile Bütüner Mimarlık Ltd. Şti. arasında Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi ve Proje Hizmetleri Sözleşme ve ekindeki teknik şartname 9 Şubat 2018 tarihinde imzalanmış ve proje çalışmalarına devam etmektedir” diyerek konuşmasını tamamladı. 2017 yılı Teknopark Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların görüşülmesinin ardından, Teknopark ortaklarının önümüzdeki süreçte yürütülecek faaliyetler hakkında bilgilendirilmesiyle Genel Kurul toplantısı sona erdi.