Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi.

Bodrum Belediyesi’nin 2018 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 06.07.2018 cuma günü saat 14.00’te Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM
1-         İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilecek kurum görüşümüzün görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
2-         İlçemiz Akyarlar Mahallesi, (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi- Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifinin görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
3-         İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
4-         İlçemiz Akçaalan Mahallesi, 49. Sokak isminin değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
5-         İlçemiz Karabağ Mahallesi, 2015 Sokak isminin değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
6          İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Elmadağ Caddesi üzerinde yer alan çıkmaz sokağa isim verilmesi teklifinin görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
7-         5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden, Belediyemiz Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)