“İklim Değişikliğini Durdurabilirsin’’Temalı Enerji Azaltımı Yarışması

Büyükşehir Belediyemizce yürütülmekte olan ve AB tarafından finanse edilen İklim Değişikliği Azaltımı Projesi kapsamında “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ DURDURABİLİRSİN” temalı enerji  azaltımı yarışması düzenlenmektedir.  Yarışma ile; vatandaşlarımızda enerjinin etkin ve verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması, konutlarda gereksiz enerji tüketiminin azaltılması, katılımcıların uygulamış olduğu tasarruf tedbirleri ile elde ettikleri kazancın diğer kesimlere de örnek teşkil etmesi amaçlanmaktadır. Yarışma ile ilgili başvurular posta yolu ile veya elden şartnamede belirtilen adrese yapılabilecektir. Yarışma ile ilgili dökümanlara ve şartnameye linkten ulaşılabilecektir.

Yarışma Hakkında Bilgiler

Yarışmanın Adı: “İklim Değişikliğini Durdurabilirsin’’

Muğla ilinde ikamet eden vatandaşların; Çevre Koruma Kontrol

Dairesi Başkanlığı tarafından önerilen tasarruf tedbirleri doğrultusunda,

evlerinde tükettiği elektrik enerjisini (evlerinde aldıkları tedbirlerle),

azaltılması (tasarrufu) amaçlanmaktadır. Kullanılan enerjinin azaltılması

sayesinde hane halkının iklim değişikliğinin artışına etkisi de azaltılmış

olacak, bireysel ve toplumsal bilinçlenme sağlanmış olacaktır.

Yarışma Duyurusu:  05 Ocak 2018

Yarışmaya Başvuru Son Tarih : 02 Şubat 2018

Faturaların Teslimi İçin Son Tarih: 15 Mayıs 2018

Yarışmacıların Faturalarının Değerlendirilmesi: 15-30 Mayıs 2018

Sonuçların Açıklanması: 1 Haziran 2018

Ödül Töreni: 05 Haziran 2018 olarak planlanmaktadır.

Teknik şartname ve  Başvuru formu için www.mugla.bel.tr adresinden ulaşabilir ve katılım yapabilirsiniz.