TBD Kamu–BİB’19 “26-29 Ekim 2017″ Tarihlerinde Bodrum‘da gerçekleştiriliyor.

Türkiye, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve buna bağlı değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda bir “Dijital Dönüşüm” başlatırken, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Ankara Şubesi bu yıl 19’uncusunu düzenleyeceği “Kamu-BİB” toplantısının temasını “Dijital Devlet” olarak belirledi. “Kamu–BİB’19” süresince, özel sektör ve kamu sektöründen profesyoneller, bilişim sektöründeki son gelişmeler ışığında, Bilişim Sektörünün geleceğini birlikte tartışıp, kamu bilişiminin yol haritasını masaya yatıracak. TBD tarafından kurulan ve Türkiye’nin en köklü Kamu Bilişim Platformu olma özelliğini taşıyan “Kamu–BİB”, 19 uncu toplantısı 26-29 Ekim 2017 tarihlerinde Bodrum Vogue Otel’de düzenlenecek. Kamudan ve özel sektörden bilişimcileri bir araya getirecek toplantıya, üniversitelerden de büyük bir katılım bekleniyor.“Gelin ‘Dijital Türkiye‘ için güçlerimizi birleştirelim” sloganı ile yola çıkan Türkiye Bilişim Derneği; Kamu-BİB toplantılarının yıllardır kamuyu ve özel sektörü buluşturarak, ortak bir sinerji oluşturulmasına katkı sağladığını, Hükümetin eylem planında da var olan ‘Dijital Türkiye’ hedefi için kamunun, özel sektörün ve akademik dünyanın birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu belirtiyor. “Kamu-BİM’19”un konuk katılımcıları, dijital dönüşümü; insan, süreç ve teknoloji unsurlarıyla birlikte irdeleyerek, Türkiye’nin dijital devlet uygulamasına tam geçişi için ortak bir yol haritasına imza atacak. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin, dijital devlet uygulamalarında karşılaştıkları ortak sorunlara ortak akıl ile çözüm bulma ve iki sektör arasında sinerji yaratmasına da imkan verecek toplantıda, “Bütüncül Dönüşüm” vurgusu yapılacak. Bu kapsamda, “e–devlet”, “KamuNet”, “Büyük Veri”, “Bulut Bilişim”, “Siber Güvenlik” gibi çığır açan uygulamalar, gerek kamu gerekse özel sektör gözlüğü ile masaya yatırılacak. Yeni teknolojilerin, mevcut sisteme uyarlanması konusundaki mücadele alanları ve çözüm önerileri konusunda beyin fırtınası yapılacak. Bilişim Sektörünün Geleceği tüm yönleri ile tartışılacak. Toplantının ardından her yıl olduğu gibi, katılımcıların görüşleri raporlanacak ve dijital dönüşüm sürecinde kullanılacak bir başucu kitapçığı olarak derlenecek. Kamu-BİB toplantılarının kamu ve özel sektör bilişim profesyonellerini bir araya getiren ve 1995 yılından bu yana sürdürülen bir yapı olduğunu belirten Türkiye Bilişim Derneği, gelecek için sözü olan, birikimi olduğuna inanan herkesi bu toplantılara katılmaya davet ediyor. “Güçlü bir ekonomi ve güçlü bir demokrasi için dijital devlet günümüzün olmazsa olmazı. Bodrum’da “Dijital Devlet” temasıyla düzenlenecek olan Kamu-BİB’19’un farklı fikirlerin, birikimlerin birleşeceği, gelecek için güzel adımların atılacağı önemli bir platform olacak ve bilgi tabanlı ekonomik dönüşüme katkı sağlayacak bu toplantıya tüm bilişim dünyası profesyonelleri bekleniyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Dijital Türkiye Platformu desteği ile düzenlenecek  TBD Kamu-BİB’19 etkinliğimizde sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Detaylı bilgi almak için linkte sunulan sitelere ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
www.tbd.org.tr
www.kamu-bib.org.tr
facebook.com/KamuBib
twitter.com/KamuBib
#KAMUBİB #KAMUBİB19 #DİJİTALDEVLET