Tarımsal Sulamada Ve Seralarda Kullanılan Elektrikte KDV % 1’e Düşürülsün…

Tarımsal Üretim, Hayvancılık Ve Balıkçılıkta Kullanılan Mazot, İlaç, Tohum, Fide, Tarımsal Sulamada Ve Seralarda Kullanılan Elektrikte KDV % 1’e Düşürülsün

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin; ‘’Tarımda uygulanan yanlış politikalar ve yaşanan ekonomik kriz Türk tarımı ve çiftçisi için adeta bir yıkım olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında kendi kendine yeten Türkiye gelinen noktada samanı bile ithal eder duruma düşmüştür.

       İnsanlar bu topraklarda binlerce yılda tarım kültürünü oluşturdu. Fakat ne yazık ki ülkemizde uygulanan yanlış politikalar bu kültürü tahrip etti. Üreticiler ve tüketiciler gıda egemenliğini yitirdi, şirketler kontrolü ele aldı. Üreten değil tüketen, tüketirken de kendi tarımını hiçe sayarak yok eden bir toplum haline gelindi. Tarımsal üretim ve hayvancılık sektöründeki yüksek vergisel oranlar Türk tarımını bitme noktasına, çiftçimizi de üretemez hale getirdi.

      Çiftçinin borcu arttı: 2005 yılında bankalar tarım sektörüne 6,8 milyar TL kredi verirken, hükümet çiftçilere 3,7 milyar TL destek verdi. 2017’ye gelindiğinde bankaların çiftçiye verdiği kredi miktarı 70 milyar TL’ye yükselirken tarımsal desteklemeler 12,7 milyar TL’de kaldı.

    Çiftçinin kullanıp ödeyemediği ve takibe düşen kredi miktarı 149 milyon TL’den 2,4 milyar TL’ye ulaştı. Yani 16 kat arttı. Sonuç: 2 milyon 721 çiftçi icralık durumda..

     Tahıl üretim alanımız 14,2 milyon hektardan 11,5 milyon hektara daraldı, yani 2,7 milyon hektar küçüldü. Buğdayda yeterli iken ithalatçı olduk. Buğday ithalatına mevcut iktidar döneminde 11,3 milyar dolar ödedik. Aynı dönemde kuru baklagil ithalatına ise 3,4 milyar dolar ödemek zorunda kaldık. Hayvancılıkta ihracatçı konumdayken, ithalatçı kılındık. 2010-2017 hayvan ithalatına toplam 4 milyar 433 milyon dolar öder olduk. Ne yazık ki uygulanan yanlış tarım politikaları; bizi önce ihracatçı yaptı, sonra yeterlilik kaybına uğrattı, ardından ithalatçı konuma taşıdı.’’ Diyerek verdiği kanun teklifiyle tarımsal üretim, hayvancılık ve balıkçılıkta kullanılan mazot, ilaç, tohum, fide, tarımsal sulamada ve seralarda kullanılan elektrikte KDV istisnası istedi.

 Yaşlı Ve Engellilerin Maaşlarında Kesinti Yapılmasın

      CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin; ‘’6495 sayılı Kanun ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler sonucu engelli aylığı bağlanmasında esas alınan muhtaçlık kriterinin ailenin gelirine göre belirlenmesi hükme bağlanmıştır. Fakat engelli aylıklarının belirlenmesinde muhtaçlık kriteri için baz alınan ailenin toplam gelirine göre engelli aylıkların belirlenmesi birçok engellinin aylığında kesinti yaşanmasına sebep olmuştur.

            Zaten zor şartlar içinde yaşayan engelli bireyler ailelerinin toplam geliri göz önünde bulundurularak gerçekleşen kesintiden ya da ‘’sen muhtaçlık kriterine göre muhtaç değilsin’’ denilerek engelli aylığı başvuruları reddedilmiştir. 4 Kişilik bir ailenin 2019 Ocak ayı itibariyle yoksulluk sınırının 6232 TL olduğu ülkemizde engelli vatandaşları maaş hesabında kişi başı gelirin asgari ücretin 1/3’ü yani 609,76 TL olarak belirlenmesi hakkaniyetli değildir.

Kanun teklifi ile 65 yaşını doldurmuş muhtaç yurttaşlarımızla engellilerimize ödenen aylık miktarlarının bir nebze olsa dahi yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Ayrıca yaşamın her alanında sahip oldukları engeller yüzünden zorlanan engelli yurttaşlarımız ne yazık ki ilgili kanunda bulunan ‘’engelli aylığı bağlanmasında esas alınan muhtaçlık kriterinin ailenin gelirine göre belirlenmesi hükme bağlanmıştır.’’ İbaresi nedeniyle daha büyük zorluk ve ekonomik engellerle karşı karşıya kalmışlardır.’’ Dedi ve verdiği kanun teklifiyle;

‘’Tüm bu sebeplerden dolayı yaşanan tüm bu sorunların ve mağduriyetlerin giderilmesi için engelli vatandaşların muhtaçlık durumunun belirlenmesinde; ‘’65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun birinci fıkrası kapsamına girenlerden, ‘’Her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar’’ ibaresi değiştirilerek ‘’Her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden fazla olanlar’’  şeklinde değiştirilerek yaşanan mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır.’’ Diyerek engelli ve yaşlılık aylıklarında yaşanan kesintilerin kaldırılmasını istedi.