Şubat Ayı Meclis Toplantısı 07 Şubatta Yapılıyor…

Bodrum Belediyesinin 2019 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 07.02.2019 Perşembe günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

GÜNDEM

1- İlçemiz Torba Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Torba Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı  Revizyonu teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

2- İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

3- İlçemiz Kumköy Mahallesi, Kanlıgöl ve Düşelge Mevkii, 132 ada, 2-3-49-65-66-92 ve 97 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.  (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

4- İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin teklifin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

5- İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, Gökmen 1 Sokak isminin değiştirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

6- İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1161 ada, 16 – 18 parseller arasında kalan ve daha önce isim verilmeyen imar yoluna isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.     (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

7- Belediyemiz norm kadro cetvelinde Genel İdari Hizmetler sınıfında boş bulunan 7555 unvan kodlu 11. derece Memur kadrosunun, 9880 unvan kodlu 3. derece Eğitmen kadrosu ile değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.)