Ölüdeniz ve Kovanlığın Tabiat Parkı statüsü iptal mi edilecek?

Muğla’daki Fethiye-Göcek ÖÇK sınırlarında bulunan Ölüdeniz Tabiat Parkı ve Kıdrak Tabiat Parkı ile Trabzon’daki Uzungöl ÖÇK sınırında bulunan Uzungöl Tabiat Parkı’nın bu statüleri iptal edilecek. Datça-Bozburun ÖÇK sınırında bulunan Kovanlık Tabiat Parkı da bu statüsü iptal edilecek korunan alanlar arasında. Marmaris ve Köyceğiz sınırlarında yer alan ‘Marmaris Milli Parkı’nın da Gökova ÖÇK ile çakışan bölümleri bulunuyor. AKP Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş başkanlığında toplanan TBMM Çevre Komisyonu, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerine başladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca hazırlanan tasarı, Türkiye’nin korunan alanlarıyla ilgili yönetsel yetkiyi tek elde toplamayı öngörürken, milli parklarla ilgili kanun da yürürlükten kaldıracak. Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sınırlarında bulunan milli park, tabiat parkı ve tabiat anıtları ise iptal edilecek. Tasarıyla ilgili bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İlan edilmiş korunan alanlarının sınırlarının bu tasarı hükümlerine göre değiştirilebileceği, kısmen veya tamamen farklı koruma kategorisi kapsamına alınabileceği veya ilan edilmiş koruma kararının kaldırılabileceğine yönelik düzenleme getirildiğini söyledi. TBMM Çevre Komisyonu’nda Görüşülen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı, milli parklar kanununu yürürlükten kaldırırken Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında kalan Ölüdeniz tabiat parkını da iptal edeceği konuşuluyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012 yılından bu yana TBMM’de bekletilen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş başkanlığında geçtiğimiz gün görüşüldü. Toplanan komisyonda tasarıyla ilgili bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili özel bir kanunun bulunmadığını belirterek tasarıyla, korunan alanlarla ilgili mevzuattaki boşlukların giderilmesi ve aynı sahada birden fazla koruma kategorisinin çakışmasından kaynaklanan yetki karmaşasının giderileceğini anlattı.

ÖLÜDENİZ’İN ‘TABİAT PARKI’ STATÜSÜ İPTAL Mİ OLACAK?

Öte yandan mecliste görüşülen tasarıyla akıllara Fethiye-Göcek ÖÇK sınırlarında bulunan Ölüdeniz Tabiat Parkı statüsü iptal mi edilecek? Sorusu gündeme geldi. Datça-Bozburun ÖÇK sınırında bulunan Kovanlık Tabiat Parkı da bu statüsü iptal edilecek korunan alanlar arasında olduğu söyleniyor. Marmaris ve Köyceğiz sınırlarında yer alan ‘Marmaris Milli Parkı’nın da Gökova ÖÇK ile çakışan bölümleri bulunuyor. Fethiye sınırları içerisinde yer alan Kıdrak (Ölüdeniz) Tabiat Parkı 1978 yılında günü birlik orman içi dinlenme yeri olarak tesis edilmiş olup bakanlık oluru ile Kıdrak Orman İçi Dinlenme Yeri ile birlikte 950 hektarlık alan tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Tabiat parkının en önemli özelliği flora zenginliğidir. Orman, deniz ve sarp kayalıklar doğal peyzaj değerini oluşturur. Alan içerisinde bazı arkeolojik kalıntılar mevcuttur. Önemli bir turizm beldesidir. Kıyılarının olağanüstü manzara güzelliklerine, jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerine, bakir flora ve faunasına, su sporları yapmaya elverişli deniz potansiyeline ve üstün eğlendinlen değerlere sahip, kızıl çamların hakim olduğu alanda mersin, meneviş, keçi boynuzu, dat menengiç, zakkum, hayıt, kum zambağı, siklamenler ve makiler yer almaktadır. Muğla’daki Fethiye-Göcek ÖÇK sınırlarında bulunan Ölüdeniz Tabiat Parkı ve Kıdrak Tabiat Parkı ile Trabzon’daki Uzungöl ÖÇK sınırında bulunan Uzungöl Tabiat Parkı’nın bu statüleri iptal edilecek. Datça-Bozburun ÖÇK sınırında bulunan Kovanlık Tabiat Parkı da bu statüsü iptal edilecek korunan alanlar arasında. Marmaris ve Köyceğiz sınırlarında yer alan ‘Marmaris Milli Parkı’nın da Gökova ÖÇK ile çakışan bölümleri bulunuyor. Türkiye’nin Korunan Alanları. Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 5’ini oluşturan korunan alanların büyük bölümünü milli parklar, doğal sit alanları ve tabiatı koruma alanları ile tabiat parkları oluşturuyor. 2017 yılı itibari ile Türkiye’de 42 milli park, 16 Özel Çevre Koruma Bölgesi, 222 tabiat parkı ve toplam 2832 korunan alan bulunuyor. Yönetim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olan doğal sit alanları ise 1090 adedi birinci derece, 334 adedi ikinci derece, 536 adedi de üçüncü derece. 108 niteliği belirsiz, 63 sürdürülebilir, 3 adet de nitelikli doğal sit alanıyla birlikte toplam rakam ise 2 bin 134 adet. Henüz resmi bir karar çıkmamış olmakla beraber sonucun ne olacağı merakla bekleniyor.