Muğla’da Sitler Azalmadı Aksine Arttı

Bodrum’da ve Muğla’da büyük tartışma yaratan ve sit alanlarının derecelerinin değiştirilmesiyle birlikte korunması gerekli bölgeleri imara açacağından şüphe edilen Doğal sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma raporu ile ilgili süreci anlatan Ahmet Demirtaş, yeni doğal sit statülerinin, eskisine göre çok daha geniş bir alanı ‘koruma alanı’ olarak kapsadığını belirtti. Demirtaş, “Daha önce 1., 2. Ve 3. Derece sit alanı olarak adlandırılan bölgeler bundan böyle ‘Kesin Korunacak Hassas Alanlar’, ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanları’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları’ olarak adlandırılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ‘Kesin Korunacak Hassas Alanlar’ olarak adı geçen bölgelerin 1. Derece Doğal sit alanları olmadığıdır. Kesin Korunacak Hassas alanlar tüm derecelerin üzerinde bir statüyü ifade etmekte ve gerekirse giriş çıkışların dahi yasaklanabileceği alanlar olarak tanımlanmaktadır.” Diye konuştu. Demirtaş, bu bölgelerde vatandaşa ait hiçbir mülkiyetin kalmayacağını da söyleyerek “Bu bölgelerde vatandaşa ait ne varsa hepsini kamulaştıracağız. Tamamen devletin arazisi olacak. Vatandaşın arazisi kalmayacak” dedi.
Demirtaş Muğla genelinde daha önce 155 bin hektar 1. Derece, 8 bin hektar 2. Derece ve 25 bin hektar da 3. Derece doğal SİT alanı olduğunu belirterek şu an itibariyle 85 bin hektar “kesin korunacak hassas alan”, 87 bin hektar “ nitelikli koruma alanı” ve 19 bin hektar da “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olduğunu kaydetti. Demirtaş “Bu rakamlardan görülüyor ki koruma altına alınan alan azalmamış, daha da artmıştır.” İfadelerini kullandı.
Ahmet Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kesin Korunacak Hassas Alanlarda sadece içme suyu, doğalgaz ve enerji nakil hattı ile yangın yolu ve arıcılık gibi belli başlı yatırımlar yapılabilecek, bunun dışında hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. Nitelikli koruma alanları eski 1. Derece doğal sit  alanları ile paralel kriterleri sağlamakta, hatta daha yüksek koruma öngörmektedir. Bu alanlarda daha önceden otel, motel gibi turizm tesisleri yapılabilirken, bundan böyle sadece çadırlı kamp alanı, bungalov, sera ve entegre olmamak kaydıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerin izin verilecektir. Sürdürülebilir koruma alanlarında çok sayıda köy yerleşim yerleri olduğundan, köylüleri boğmamak için biraz alanlarını genişlettik. Arkeolojik sit alanlarından biz tamamen çıktık. Ancak doğal ve arkeolojik  sit alanlarında hala yetkimizi koruyoruz. Bütün bu süreçleri 21 ilde kurduğumuz 27 komisyon aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonlarda konusunu uzman kişileri görev alıyor.” dedi. Bodrum da ise sürecin daha yavaş ilerlediğini belirten Ahmet Demirtaş,  Bodrum’daki sürecin üç aydır inceleme seviyesinde devam ettiğini söyledi. Uzmanların Bodrum ile ilgili hazırladığı raporda daha çok bitki ve hayvan türleri ile ilgili verilerin yer aldığını ve daha önce inşa edilmiş turizm işletmeleri vb. yapılar ile ilgili değerlendirme yapılmadığını kaydeden Demirtaş, “Bizim daha önce izin verdiğimiz yatırımlar şu an nitelikli doğal koruma alanında kalmış durumda. Vatandaşları mağdur etmemek adına bu incelemeleri daha detaylı yapıyoruz. Bunlar için Muğla’yı adım adım inceliyoruz” diye konuştu.  Küdür’deki 1. Derece sit alanı ile Adalıyalı’daki 1. Derece doğal sit alanlarının statülerinin tahsisler için değiştirileceğini öne süren çevrecilere Bakanlık yetkilileri tarafından “Bizim bakanlığımız tahsis vermez.” denildi.
Genel Müdür Kemalettin Cengiz Tekinsoy, “Doğal sit alanları Bodrum’da 25 bin hektardan 33 bin hektara çıkarıldı. Sizler yeni düzenlemeyle yarımadanın yüzde 30&’unun daha yapılaşmaya açılacağını neye dayanarak söylüyorsunuz? Elinizde somut veiler yok. Doğru bilgiler bizde. Şu an suç işlemiş mahkumlar gibi, sağlıksız bilgilerinizle suçlanmak çok rahatsızlık verici. Müphem şeylerden bahsetmeyin. Küdür’de sit alanları tek bir metrekare bile eksilmedi. Tahsis alsa ne olacak, inşaat yapamadıktan sonra? Bizim koruma alanlarımızın üzerine inşaat yapılamaz.” dedi.