Muğla ve İlçelerinde Özel Güvenlik Eğitimleri Tamamlandı

Türkiye Geneli’nde görev yapan özel güvenlik personeli eğitiminin pekiştirilmesini amaçlayan bir projeyle personelin bilgi, beceri, tecrübe ve hizmet kalitesinin arttırılması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda, Muğla İl ve İlçeleri’nin, polis ya da jandarma sorumluluk bölgesinde görev yapan 5 bin 500 özel güvenlik personeli, bölüm bölüm, 4, 5, 6 ve 7 Nisan günleri, 14;00 ila 18;00 saatleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde hizmet içi eğitime alındı. Gerçekleşen hizmet içi eğitimlerin bir bölümüne Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik ve Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da katılım sağlayıp, tecrübelerini içeren anılarını dile getirdi ve çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. Hizmet içi eğitimlerde, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görevli Baş Müfettiş Nesih Özmen ile Yakup Usta, etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, güvenlik tedbirleri, özel güvenlik hukuku ve aidiyet duygusunun geliştirilmesine yönelik sunumlar yaptı. Eğitimlerin son bölümünde ise Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetim Müdürlüğü’ne bağlı Koray Ece’nin, ‘Afet ve Acil Dunum Bilinçlendirme’ konusunu içeren bir sunumu yer aldı. Emniyette 30 yıl görev yapan Baş Müfettiş Nesih Özmen’in eğitim sunumunda güvenlik personelleri, “Bizler güvenlik görevimizi biliyoruz ama bizi çalıştıranlar bizim görev ve sorumluluklarımızı bilmiyor! Gerekenden uzun süreli ve görevimiz olmayan angarya işlerde çalıştırılıyoruz.” şeklinde yaşadıkları sorunları dile getirdi. Çözümün şu an için kendilerini aşan konular olduğunu, farklı alanlarda ve fazla çalıştırılma konusunun ise iş müfettişlerini ilgilendirdiğini söyleyen Eğitimci Baş Müfettiş Nesih Özmen sunumunda, “Özel güvenlik görevlisi, koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirme amacıyla silahlı ya da silahsız olarak istihdam edilen kişilerdir. Tedbir alınmasıyla suç işlenmesini önleyici nitelikte olup, toplumun temiz kalmasını sağlamaya çalışmakla genel kolluğa yardımcı olur. Genel kolluğun olduğu yerlerde ise özel güvenlik geri durur.  Bu hizmette her zaman dik, uyanık, temiz, iyi kıyafetli, mesleki bilgili, iyi iletişimci olmalısınız. Kendine bakamayan görevinde de etkili olamaz. Herkese karşı aynı kararlılıkla davranmalısınız. Her zaman en iyi güvenlik görevlisi olmaya gayret göstermelisiniz. Personel olarak görev ve yetkisini bilmeyenin başı, eninde sonunda bir problem yüzünden derde girer. Devlet artık, gerekli gördüğü her zaman özel güvenlik elemanının, güvenlik soruşturmasını yaptırabilir. Kimliğini üzerinde taşımayan kişiler, güvenlik personeli sayılmaz. Bizler ise yaptığımız iş yeri denetimleri sonucu hazırladığımız raporlarla kurumlarınızda yaşadığınız aksaklıkları gidermeye çalışıyoruz. Çalıştaylarda da sıkıntılarınızı gündeme getiriyoruz, getireceğiz. Önümüzdeki dönemlerde eğitimcilerin de eğitilmesi amacıyla kurslar düzenlenmesi planlanıyor.” anlatımlarını yaptı.Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ise konuşmasında, güçlü olanın kurallarının geçtiği, hak ve otoritenin olmadığı dönemlerden sonra nasıl devlet örgütü aşamasına gelindiğini anlatıp, özel güvenliğin önemine değindi. Özellikle ‘Aidiyet’ duygusunu geliştirmeyi hedef aldıklarının altını çizen ve yaşadığı tecrübelerden örnekler veren Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik de konuşmasında, “Farkı fark eden kişiler güvenlik personeli görevlisi olmalıdır.” dedi. ‘Herhangi bir şekilde can, mal ve çevre için tehlike yaşadığımızda bunu afet olarak algılarız.’ diyen ve AFAD adına bir sunum yapan Koray Ece ise “İnsanların kendi olanakları ile bir tehlikeyle baş edebilmesi acil durum, baş edememe hali ise afettir. Afetler için önceden tedbirler alıp, yardım gelene kadar kendi başımızın çaresine bakabiliriz. Bu nedenle o bölgede oluşabilecek tüm tehlikeler göz önüne alınıp, afetle oluşabilecek her türlü zararı, en aza indirgemeye çalışıyoruz.” şeklinde bir sunumda bulundu.