Muğla Büyükşehirden Kamuoyunu Bilgilendirme

25 Temmuz 2018 tarihinde Bodrum İlçemizde çalışan taksici esnaflarımızın korsan taşımayı protesto etmek maksadıyla yapmış oldukları eylemde, Basına beyanat veren Bodrum Şoförler Odası başkanının UKOME Kurulu hakkında yapmış olduğu ifade ile ilgili olarak; Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığınca Belediyemize 05.06.2018 tarih ve 2018/246 sayılı yazı ile ‘’korsan taşımacılığın önlenmesi için Ulaşım Koordinasyon Merkezince il genelinde turizmde hizmet veren araçların ( Kanunlarımızda Turizm Taşıma Aracı diye bir ifade ve taşıma şekli bulunmamaktadır) sadece 48 plakalı araçlarla yapılmasının sağlanması’’ yönündeki talebi gelmiş olup, Talebe ilişkin olarak yapılan incelemede; Talebin kabul edilmesi halinde korsan ve yetki belgesi haricinde taşıma yapan araçların yasal zemine kavuşacağı,  bu iznin sadece 48 plakalı belgesiz araçlara verilmesinin çözüm olmayacağı, D2 Yetki Belgesine kayıtlı ya da hiçbir belgesi olmadan il dışından gelen farklı plaka kodlarına tescilli araçlarını kolaylıkla birkaç gün içinde 48 plakaya çevirebilecekleri, yabancı plakalı araçların sadece bir plaka değişikliği ile korsan taşımacılık faaliyetine devam edebileceği, UKOME Kurulunca alınacak karar sonrasında söz konusu korsan taşımacılara izin verilmiş olacağı hususu bildirilmesine rağmen, aynı talep 10.07.2018 tarih ve 2018/296 sayılı yazı ile yeniden bildirilmiştir. Bir başka ilin UKOME Kurulu tarafından D2 Yetki Belgeli araçlara il içerisinde “Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi” adı altında il içerisinde taşıma yapmalarına izin verilmesine rağmen aynı ilin UKOME Kurulu tarafından alınan yeni bir karar ile B2/D2 Yetki Belgeli araçların il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapmaları da sonlandırılmıştır. Sonuç olarak, Ülkemizde ve ilimizde taksi taşımacılığı mevzuatlarla belirlenerek bu yetki sadece ‘T’ plakalı araçlara verilmiş olup, bunun haricinde yapılan taşımacılığın korsan taşıma olduğu değerlendirilmektedir. Bodrum Şoförler Oda başkanının yapmış olduğu talep mevcut taksicilerimizin mücadele ettiği korsan veya yetki dışı faaliyet gösteren taşımacılara yasal zemin sağlamak anlamına geleceği ve taksici esnafımızın mağdur olacağı düşüncesiyle tekrar değerlendirmek üzere başvuru sahibine iletilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.