Mor Sanat Yılın İlk Sergisi

Mor Sanat Bodrum 2018 yılının ilk sergisine Burhan Ersan ile başlıyor. Lvzz Hotel& Galeri Mor’da  17 Ocak 2018 tarihinde yapılacak kokteyl ile sanatseverlerle buluşacak sergi 17 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Tarih: 17 Ocak/17 Şubat 2018

Yer: Lvzz Hotel Akdeniz caddesi No:4  Yokuşbaşı Bodrum

 

Burhan Ersan Kimdir.

Yüksek öğrenimin ardından ara vermeden sürdürdüğü şiir çalışmalarının yanında, 1990’lı yıllardan itibaren, yalnızlığa çekildiği köyde, zen kökenli eylem resminin, ebru geleneği ile yakınlığından kaynaklı ve de bilinmeyen alanların bilince çıkarılmasını hedefleyen, görsel çalışmalarına da başladı. Bu noktada şiirin soyut diliyle, resim arasındaki ilişkilere ve kesişme noktalarına odaklandı. Şiirin akışkan ve doğaçlama yöntemlerini, resimlere taşımaya yöneldi. Kendi şiir dilini görselliğe taşımak amacıyla, imgelerin görselleştirilmesine ve soyut dilin oluşmasına yönelik, kadim teknik ve deneyimlerden kaynaklanan yeni teknikler geliştirdi.
Halk sanatları ve geleneksel sanatlar ile ilgili araştırmalar sonucu doğrudan soyuta ulaşmak için geleneksel teknikleri çağımızın teknikleri ve görselliği ile zenginleştiren, “Reng-i Su” çalışmaların da karar kıldı. Bütün bu çalışmaların sonucu, başlangıçtan itibaren soyut olarak gelişen ve geleneğimiz olan soyut dili, bugünün soyut resim yaklaşımlarıyla birleştirmeye ve renk öyküleri oluşturmaya yönelerek, başta tuval olmak değişik malzemeler ve teknikler geliştirdi.
Yurt içi ve dışında çeşitli sergiler açtı. Kansere umut vakfı yararına öğrencileriyle birlikte sergiler açarak, sanat toplum birlikteliğine yönelik çalışmalar yaptı. Soyut Resim ve Ebru arasındaki ilişkileri inceleyen çeşitli seminer, kongrelere katıldı, süslemeden sanata başlığı altında, Ebru ve şiir geleneğinden bir Türk resmi oluşturma çabalarının teorik alt yapısını oluşturan düzenli konferanslar verdi. Bu çalışmalarını kadim doğunun soyut yaklaşımlarını kapsayacak biçimde genişleterek, derslerini “Sanat ve Tin” üzerine çalışmalar biçimine yöneltti. Güneşeresim (Beyoğlu Plastik Sanatlar Derneği) derneğinin kurucu üyeleri arasında yer alan, aynı zamanda UPSD üyesi olan Burhan Ersan’ın çeşitli basın kuruluşlarında röportaj ve programları yayınlandı.

TagsMo