Mehmet Tosun ve Ahmet Aras Bodrum Kadınları Kent Manifestosu’nu imzaladı

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi, Bodrum’daki tüm parti, dernek, sivil toplum örgütlerinden kadınlar ve Bodrum Yarımadası’nda yaşayan tüm kadınlara yapılan çağrıyla bir araya gelerek “Bodrum Kadınları Kent Manifestosu”nu düzenledi.  Düzenledikleri manifestoyu  resmileştirmek için bir toplantı düzenlediler.

Hazırladıkları manifestoyu TRAFO Kafe’de düzenlenen yoğun bir katılımın olduğu etkinlikle imzaya açtılar. Bodrum’da tüm Belediye başkan adaylarına yapılan çağrıya İYİ Parti Başkan adayı Mehmet Tosun ve CHP Başkan adayı Ahmet Aras katılarak seçilmeleri halinde hazırlanan manifestodaki maddeleri hayata geçireceklerine dair taahhütnameye imzalarını attılar…

Etkinlikte bir konuşma yapan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, “4 ay boyunca her ay periyodik olarak toplandık. Bu toplantılar, “Kadınlar Kentini Yönetmek İstiyor” diyerek başladı. Bu toplantılar sonucunda biz kadınlar nasıl bir kent istediğimizi, bu kentin nasıl güvende olacağını ve belediyeden ne tür bir hizmet almak istediğimiz tanımladık. Gerçekten çok farklı siyasi görüşlerden, çok farklı statüleri olan kadınlar olarak bir araya geldik. Dolayısıyla çıkan manifesto çok değerli bir manifesto. Nasıl bir kentte yaşamak istediğimizin taahhütnamesini oluşturduk ve bütün adaylara haber verdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de imzaya açtık” dedi.

 

“Bodrum Kadınları Kent Manifestosu” ise şu şekilde:

 

“Aralık 2017 yılında seçilmiş olan Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda, Bodrum Yarımadası’nda bulunan tüm Kadınları temsilen, aşağıda bulunan Bodrum Kadınları Kent Manifestosu kaleme alınmıştır. Bodrum Yarımadası’nda yaşayan biz Kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliği kriterleri doğrultusunda, katılımcı ve demokratik, kadınların hak temelli yaşamının belediye tarafından sağlanması için manifestomuzun gerçekleştirilmesini istiyoruz.

 

 • Kadın Erkek Eşitlik Birimi kurulması :

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği herkes için temel bir hak ve demokrasi için temel bir değerdir. Bu hakkın hayata geçirilmesi için kanunen tanınmasının yanı sıra yaşamın her alanında politik, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak etkili bir şekilde uygulanması esastır.

 

Eşitliğe dayalı bir toplumda yaşamak istiyorsak yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet boyutunu politikala-rında, örgüt yapılarında ve uygulamalarında dikkate almaları temel önem taşımaktadır. Eşitlik ancak buna uygun politik, yasal ve sosyal ortamın oluşturulması ile mümkündür

 

 • Yaşlılar için belediyeye bağlı yaşam evleri kurulması
 • Yerel pazarların kurulduğu gün mahalle içinde ücretsiz ulaşım ring hattının sağlanması
 • Sokakların ve ara sokakların en karanlık noktalarına kadar ışıklandırılması
 • Gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları için ücretsiz okul servis imkanı yaratılması
 • Sahildeki işgallere son verilmesi ve halk plajlarının sayı ve niteliğinin arttırılması
 • İmar planlarının bütünsel ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile hazırlanması
 • Belediyenin tüm politikalarını, yönetmeliklerini ve uygulama planlarını Belediye Meclisi Eşitlik Komisyonu, Kadın Sivil Toplum Örgütleri, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve hemşeri kadınların katılımını uluslararası standartlara uygun şekilde sağlayarak hazırlaması ve uygulaması. Bu hazırlık ve uygulamaların 3 ayda bir raporlaştırılması ve kamuoyu ile paylaşılması
 • Belediyenin alacağı tüm kararların, kente dair eylem/uygulama planlarını da kapsayacak şekilde Toplumsal Eşitlik Biriminin ve Eşitlik Komisyonu’nun görüşüne başvurularak alınması
 • Belediye Meclis Toplantılarına Eşitlik Komisyonu, Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Kadın Meclisi tarafından gönderilen gündem önerilerinin oylanmaksızın meclis gündemine alınması
 • Kadın Sivil Toplum Örgütleri ile Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında periyodik toplantılar yapılması suretiyle kadın ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi, çözümlerinin oluşturulması, uygulanması. Her toplantıdan sonraki 1 ay içinde toplantı raporunun yayınlanması
 • Belediye personel alımlarında kadın personel istihdamının eşitlenmesinin hedeflenmesi / karar mekanizmalarında eşitlenmesi /eşit temsil üzerinden kadın personelin görevlendirilmesi,
 • Belediye personeli için toplumsal cinsiyet eğitimi (her 3 ayda bir), izlenmesi, raporlaştırılması ve raporun belediyenin sosyal hesaplarında yayınlanması
 • Muhtarlara yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin periyodik olarakyapılması
 • Kadına yönelik erkek şiddetine karşı ilk adım istasyonlarının kurulması
 • Panik butonlarının kentin en işlek yerlerinden başlayarak hizmete sokulması
 • 24 saat Alo Şiddet Hattının 6 ay içerisinde oluşturulması
 • Kadın danışma merkezinin oluşturularak yetkin personel görevlendirilmesi,
 • Üretime katılımın sağlanmasına yönelik kadın kooperatiflerinin kurulmasının ve işler olmasının desteklenmesi ve özendirilmesi,
 • İçinde çocuk odası, spor odası, kadınları istihdama katmaya yardımcı olarak üretim odası bulunan kadın evlerinin hizmete sokulması,
 • İlk 6 ay içerisinde belirlenen merkezde 4 kreş açılması ve ihtiyaca yönelik arttırılması
 • Toplu taşımanın ilçe genelinde 24 üzerinden planlanması, saat 22.00’dan sonra kadınların durak harici yerlerde inip binebilmelerinin sağlanması
 • Belediyeye bağlı parkların çevreye duyarlı ve iyi aydınlatılmış şekilde düzenlenmesi, parklarda ebeveyn tuvaletleri ve bakım ünitelerinin oluşturulması
 • Bodrum Belediyesi’nin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartrnı (CCRE) imzalaması.
 • Belediye Meclisi altında Kadın Eşitlik Komisyonu oluşturulması
 • Yerel Eşitlik Eylem Planını hazırlaması; Belediyenin, seçimleri takiben en fazla 4 ay içinde oluşturulacak Eşitlik Birimi ve Eşitlik Komisyonu önderliğinde CCRE- CEMR kapsamında da şart koşulan Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlığına başlaması ve komisyonun kurulmasından itibaren en fazla 6 ay içinde Kadın Örgütleri, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve hemşeri kadınların katılımı ile planın tamamlanarak onaylanması
 • Belediyenin Yerel Eşitlik Eylem Planının uygulanmasını ve CEMR şartlarına uygunluğunu düzenli olarak izlemesi ve her yıl Ocak ve Temmuz ayında izleme raporunun yayınlanması
 • Stratejik planın Cinsiyete Duyarlı Bütçe üzerinden oluşturulması
 • Stratejik planın yerelde var olan Kadın Meclisleri, Kadın STÖ’ler ve kadınlarla birlikte en geç seçimleri takip eden 6 ay içinde hazırlanması