MBB’den 48 Adet Deniz Taksi Plakasının Kiralama İhalesi

Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hüküm ve tasarrufu altında bulunan 48 adet Deniz Taksi Plakasının 4 yıl 5 ay süre ile kiralama ihalesi ile ilgili bilgiler aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

1) Aşağıda nitelikleri, yıllık tahmini kira bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen MUTTAŞ yetki ve sorumluluğu altında bulunan Deniz Taksi Plakalarını kiralama 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre MUTTAŞ İhale Salonunda 10/05/2018 Perşembe günü Saat 10:00’da İhale
Komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ (KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT (ŧ)(%3)
1 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
2 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
3 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
4 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
5 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
6 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
7 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
8 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
9 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
10 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
11 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
12 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
13 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
14 Güllük Liman İdari Sahası (Muğla-Aydın İl Sınırı-Hüseyin Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
15 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
16 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
17 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
18 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
19 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
20 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
21 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
22 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
23 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
24 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
25 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
26 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
27 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
28 Bodrum Liman İdari Sahası (Hüseyin Burnu-Koyun Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
29 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı) 1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
30 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
31 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
32 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
33 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
34 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
35 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
36 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
37 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
38 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
39 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
40 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
41 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
42 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
43 Fethiye Liman İdari Sahası(Küçükkargı Burnu-Esen Çayı)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
44 Göcek Liman İdari Sahası(Kızılburun-Küçükkargı Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
45 Göcek Liman İdari Sahası(Kızılburun-Küçükkargı Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
46 Göcek Liman İdari Sahası(Kızılburun-Küçükkargı Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
47 Göcek Liman İdari Sahası(Kızılburun-Küçükkargı Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺
48 Göcek Liman İdari Sahası(Kızılburun-Küçükkargı Burnu)1 1.165,50 ₺ 34,97 ₺

2. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Borcu Yoktur Belgeleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No:63 (MUTTAŞ) Menteşe/MUĞLA adresinden
50,00 TL ( Elli Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
3. İdare, ihale gününe kadar, deniz taksi plaka kiralama ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
5. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek
Belgeler:
A. GERÇEK KİŞİLERDEN
1. İkametgâh Belgesi,
2. Nüfus Kayıt Örneği,
3. İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge.
B. TÜZEL KİŞİLERDEN
1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri
bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek
tüzüğünün onaylı sureti.
C. ORTAK BELGELER
1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
4. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’
5. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak Kira/Ecrimisil/İşgaliye borcu olmadığına dair belge,
6. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,
7. Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,
8. İhale esnasında işletmecinin tescilli deniz taksi cinsinde tekne sahibi olması şartı aranmayacak olup, ihaleyi kazanan İşletmeci azami 2 (iki) ay sürede
teknik şartnamenin 22. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıyan teknenin tescilini yaptırarak Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünce Muayene Kabul
İşlemleri yapıldıktan sonra işe başlanacaktır.

9. İstekliler ihale konusu iş ile ilgili en az 2 (İki) yıllık iş deneyimini gösteren belgeleri ile birlikte İdareye sunmak zorundadır. İş deneyimini getirmeyen
isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
11.İlgili Odaya kayıtlı olmak ve faaliyetleri arasında deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dahil) bulunması,
12. Şartname alındığına dair makbuz. (Şartname bedeli olan 50,00 (Elli Türk Lirası)’nı MUTTAŞ’ın belirlediği hesaba yatırılacaktır.)
D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri
belgeler istenecektir.
E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli
tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
7. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 09/05/2018 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret
İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak
kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak
kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
8. Deniz Taksi Plaka Bedelinin Ödenmesi: Deniz taksi plaka bedeli Haziran ayının en geç 15. Günü mesai bitimine kadar idareye ödenecektir. Son gün resmi tatile
tesadüf ettiği takdirde takip eden mesai günü son gün kabul edilir. Süresi içinde ödenmeyen kira bedeli için 6098 sayılı Türk Borçlar Yasasına göre tespit edilmiş
olan gecikme zammı alınır.
9. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme
tek taraflı fesih edilir.
10. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz
edemezler.

MBB’den 48 Adet Deniz Taksi Plakasının Kiralama İhalesi