Güntop A.Ş. ve sahibi Güneri Günaydın’a Siber Saldırı!

Bir süredir Bodrum’daki otel ve işyerlerine gönderilen e-posta’larda, Güntop A.Ş. ve sahibi Güneri Günaydın’a dair çok ciddi suçlamalarda bulunuluyordu. Özellikle Bodrum’daki lüks otellerin genel müdür ya da satın alma müdürü gibi üst düzey yönetim kadrolarında yer alan isimlerin de kaleme alındığı yazıda, söz konusu firmanın ‘rüşvet’le iş yaptığı ve ahlak dışı ilişkiler içinde ollduğu gibi iddialara yer veriliyordu. Yazıda, Güntop’un sahibi Güneri Günaydın’la işbirliği içinde olduğu iddia edilen kişiler arasında bazı meslek odalarının başkanları ve saygın iş adamları da geçiyordu. Söz konusu olayın bir siber saldırı olduğunu söyleyen Güntop A.Ş. sahibi Güneri Günaydın, konu ile ilgili bir kamuoyu açıklaması yaptı. Söz konusu yazıda geçen tüm iddiaların asılsız ve çirkin bir komplodan ibaret olduğunu söyleyen Günaydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Tarafıma ve şirketimize karşı bu siber saldırıyı yapan; karalama ve kendi kirli emellerine GÜNTOP’U alet eden kişi ya da kişiler hakkında öncelikle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağımı bildirir, bu yazıda bahsi geçen tüm kişi ve kuruluşların benimle ilgili olabilecek bir sorun nedeniyle konuya dâhil edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini hatırlatırım. Bu nedenle öncelikle bu çirkin komployu hazırlayan kişi ya da kişileri şiddetle lanetliyorum.
Bu tamamen gerçek dışı, hiç bir şekilde yaşanmamış ve yalanlarla dolu karalama kampanyasını daha etkin hale getirmek amacıyla ve kesinlikle hiçbir günahı olmayan kişi ve kuruluşları da karıştırılmış olması nedeniyle üzüntümüzün sonsuz olduğunun öncelikle bilinmesini isterim.
GÜNTOP A.Ş., 1989 yılından beri Bodrum’da meyve ve sebze satışı yaparak hizmet vermekte olan bir firmadır. Kimsenin kirli emellerine alet olmadan bu günlere kadar gelmiş, vermiş olduğu sözlerini yerine getirmiş, kendisini rüşvetle değil her zaman en iyi hizmet ve kalitesiyle ön plana çıkarmayı başarmıştır. Tarafımızdan firmalara sevki yapılan ürünler, tarafımızdan tartılıp irsaliye ile teslimi yapılırken, otel kantarında, görevli kişiler tarafından kabul edilirken tekrar tartılır ve teslimatı yapılırken bizim tartımız ile otel tartısı kıyaslanarak teslimat sağlanır. Yine her sezon başında tüm firmalardan fiyat teklieri toplanır, GÜNTOP A.Ş. olarak tarafımızdan da fiyat teklieri sunulur, karşı firma hangi teklifi uygun bulursa, karşılıklı müzakere ve mutabakatla anlaşma imzalanarak ticari ilişkimiz bu suretle başlatılır ve yürütülür. Ticari teamüllere ve firmaların sağlıklı tercih ve iradelerine uygun olarak yürütülmekte olan ticari ilişkilerimiz hakkında yazılan iddiaların hiçbiri gerçek olmayıp hukuka aykırı haksız ve çirkin ithamlar olup karalama çabasının ve gerek şahsi gerek ticari itibarımıza zarar verme kötü niyetinin ürünüdür.
Anılan yazı haksız ve gerçek dışı ithamlarla dolu olmakla birlikte, yazıyı yazan kişi eğer ismini de yazma cüretini gösterebilmiş olsaydı yine de anlamlandırmaya çalışır, aramızda bir problem olup olmadığını inceler ve bu duruma göre bir çalışma yapabilirdim. Fakat gizlilik içinde yazılmış ve salt karalama için yazılmış bu yazıda ciddiyet bile aramadım. Şahsımla ilgili bir problemi yüzünden, benim ve iş çevremdeki insanlara karşı böylesine çirkin saldırı da bulunmak suçtur. Benim 29 yıllık Bodrum piyasasında edindiğim ticari kariyerimi, itibarımı, bir mail ile bitirmek hayalinde olan bu şahıs ya da şahısların, etkili ve inandırıcı olabilmesi için bence benimle 29 yıllık bir geçmişe sahip olması gerekir. Yazıda anlatılanlar, gerçek dışı hikâye ve büyük bir hayal ürünüdür!
Bu insafsızca kaleme alınmış hayal ürünü karalama kampanyasında adı geçen arkadaşlarımızın ve
yöneticilerimizin hiç birisi ile yazıldığı şekilde ilişkimiz ve alışverişimizin olmadığının bilinmesini istiyor ve hepsinin en kısa sürede aklanması konusunda gerekli her türlü girişim de bulunacağımı da bildirmek istiyorum
Benim ve firmamın Antalya Hal Bülteni/ TUTED fiyatlarına müdahale ettiğim, fiyatların tarafımdan
çıkartıldığı yönündeki iddiaları da abestir. Zira sektörde çok açıkça herkesçe bilindiği üzere TUTED fiyatları, internet üzerinden günlük yayımlanır, tüm kamuoyuna duyurulur ve kimsenin de müdahale edemeyeceğini gerek şahsımın gerekse şirketimizin sosyal ve ticari itibarına ve ticari iş ve ilişkilerine karşı bu saldırıyı yapanların, adalet önünde hukuk yolunda sonuna kadar sıkı takipçisi olacağımı, her türlü hukuki ve cezai yollara müracaat edeceğimi üzülerek ve önemle bildirmek isterim. Bu çirkin saldırıda adı geçen ve bu insafsızca yapılan suçlamalara hedef olmuş tüm arkadaşlar adına da yasal yollara başvuracağımıza ayrıca diğer tüm işletmelerin de ayrıca aynı şekilde yasal yollara müracaat edebileceğini de önemle belirtirim.
Saygılarımla,
GÜNTOP A.Ş. ADINA GÜNERİ GÜNAYDIN