Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05 Eylül’de Yapılacak

Bodrum Belediyesi’nin 2018 yılı Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı 05.09.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

1-         İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonunun görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

2-         İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sanayi Alanı” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

3-         İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 1601 Sokak isminin değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

4-         Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan Yalı Mahallesi, Çiftlik ve Kızılağaç Mevkiinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. maddesine göre yapılacak olan çalışmalarda, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişinin belirlenmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)