Erken Müdahele İle Gelişimsel Bozuklukların Önüne Geçilebilir.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Cerebral Palsy Türkiye Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. İpek Akman, geçtiğimiz gün katıldığı bir seminerde annelere riskli bebek gelişiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında bilgi verdi. Erken ya da düşük kilolu doğum, kuvöz yatışı, zor doğum, oksijensiz kalma ve kanama problemi gibi özel durumlara sahip bebekler, riskli bebekler olarak adlandırılıyor. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Cerebral Palsy Türkiye Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. İpek Akman, katıldığı seminerde riskli bebek gelişiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Riskli bebeklerde erken müdahale programının tüm bebek ve çocuklar ile onların ailelerinin faydalanabileceğini belirten Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Cerebral Palsy Türkiye Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. İpek Akman; “Çocukta sonradan çıkabilecek sorunları mümkün olduğu kadar önceden tespit etmeyi amaçlıyoruz. Riski azaltmanın en etkin yolunun, ailenin erken bilgilendirilmesi ve tedavi için uygulanacak bilimsel programların zamanında gündeme alınması çok önemli. Bebeğin hızlı büyüme sürecinde iken sorunların fark edilip önlenmeye çalışılması gerekiyor. Yaş ne kadar küçükse sorunlara karşı beyni yeniden şekillendirme ve çocuğun potansiyelini en üst seviyesine çıkartabilme fırsatı o kadar yüksektir. Cerebral Palsy ya da diğer gelişimsel bozuklukların erken dönemde tespit edilmesi; uygun müdahale, rehabilitasyon ve tedavi seçeneklerinin belirlenmesini sağlıyor. Bu sayede ömür boyu rehabilitasyon gerektiren Cerebral Palsy ve diğer gelişimsel bozukluklarda ilerleme kaydedilebiliyor” dedi. Riski azaltmanın en etkin yolunun, ailenin erken bilgilendirilmesi ve tedavi için uygulanacak bilimsel programların zamanında gündeme alınması olduğu belirten Akman; erken müdahale kapsamında, fizyolojik gelişim danışmanlığı, çocuk gelişim, pedagojik danışmanlık, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim, tıbbi danışmanlık ve psikolojik danışmanlık olduğunu belitti.