Cezmi Çoban “Bodrum Bibliyografyası”nı Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda imzalayacak.

Yaşamını Bodrum’da sürdüren araştırmacı-yazar Cezmi Çoban; Bodrum konulu yedinci kitabı olan “Bodrum Bibliyografyası”nı 27 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 18.30’da Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda imzalayacak. İmza öncesi “Bodrum Kentinin Belleğine Yolculuk: Anılar-Belgeler-Hikayeler” adını taşıyan 45 dakikalık bir sunum yapacak olan yazar, Bodrum Yarımadası  genelinde gerçekleştirdiği yerel tarih çalışmaları ve Bodrum tarihinde yer alan önemli  olaylar hakkında kısa bilgileri ilgililerle paylaşacak. Bodrum kenti üzerine yazılmış yerli ve yabancı kaynakların künye bilgilerini derleyerek bir araya getiren yazar “Bodrum Bibliyografyası kitabında; Bodrum ilçe merkezi ile çevre köy ve mahallelerinin mimari yapısı, yöresel mutfağı ve yemekleri,  adalardan göç hikâyeleri ve mübadele hatıraları, yerel folkloru, masalları, köy yaşamı, el sanatları, yerel ağzı  ve kullanılan yöresel sözcükleri, basın tarihinde iz bırakanları ve yerel gazeteleri, süngercilik ve balıkçılık faaliyetleri, Osmanlı arşivlerinde yer alan Bodrum belgeleri, iklimi, arazi  ve toprak yapısı, antik kentleri, eğitim, spor, ekonomi tarihi, değirmenleri, sarnıçları, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi veren kaynakları tanıtmaktadır.    Çoban, kitabına yazdığı önsözde; 23 Kütüphane ve kişisel kitaplıklara yer alan 115 dergi, 56 yerel ve ulusal gazeteleri taradığını, bunun sonucunda da Bodrum Yarımadasına ait 1.700  yazılı kaynağa ulaştığını ifade etmektedir. Yazılı bir Bodrum Belleği niteliğinde olan “Bodrum Bibliyografyası”; Bodrum yerel değerlerinin tanıtılması ve geleceğe taşınması adına her Bodrumlunun evinde olması gereken kaynak bir çalışma niteliğindedir.    Yayınlanan Kitapları: Belleklerde Yaşayan Bodrum, (2012) Muğla Bibliyografyası, (2013) Bodrum İlçesi Ağız Sözlüğü, (2014) Bodrum Denizcilik Tarihi Araştırmaları, (2015) Altın Makas Gümüş Bıçak – 1915 Doğumlu Emekli Zabıt Kâtibi Ali Özel’in Eski Bodrum Hatıraları – (2015) Bodrum Halk Masalları, (2016) Bodrum Belediye Başkanları, (2016) Bodrum Bibliyografyası, (2017)