Bu Çalıştay’da Tarımın Geleceği Konuşulacak.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG), gıda ve tarım sektöründe ülke kaynaklarının etkin kullanılarak ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi, inovasyon kapasitesinin artırılması ve uzun vadeli projeksiyonların hayata geçirilmesi amacıyla “I. Gıda ve Tarımda Yenilik Çalıştayı”nı 3 Mayıs’ta gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinlik; akıllı tarım, tarımda dijitalleşme, biyoteknoloji, tarımda yenilik fırsatları, tarımsal girdilerin millileştirilmesi ve ticarileştirilmesi konularını içeriyor. 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ni 17-18 Ekim tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirmeyi planlayan MMG, zirvenin ön çalıştaylarından I. Gıda ve Tarımda Yenilik Çalıştayı’nı, Ankara’da düzenlemeye hazırlanıyor. Çalıştay; Türkiye’de tarımın durumu, tarımda yapılması gerekenler ve tarımın geleceği konularında oldukça önemli bir buluşma olacak. Çeşitli konularda akademik ve araştırma niteliğinde 30’a yakın yayını ve çalışması bulunan, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli tarımsal konularda (ağırlıklı olarak tarımsal ticaret, AB Uyum) seminer ve konferanslar veren TAGEM Genel Müdürü H. Gazi Kaya; kamu, özel sektör ve üniversiteler Ar-Ge ve inovasyon işbirliği konularında açıklamalarda bulunacak. Ulusal ve uluslararası alanda 70 civarında yayın ve makalesi olan, 10’un üzerinde projede yer alan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Türker, Tarım 4.0; akıllı tarım ve tarımda dijitalleşme konularına değinecek. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Kafkas, biyoteknoloji ve tarımda yenilik fırsatları hakkında bilgi verecek. Çalıştay; T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü’nün yöneticisi olduğu “Tarımsal Girdilerin Millileştirilmesi ve Ticarileştirilmesi” konulu panel ile programını kapatacak. Panelde; Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Davut Keleş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Yıldız, Türkiye’nin ilk yerli traktör fabrikası Tümosan (Türk Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) Genel Müdürü Kurtuluş Öğün ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Güven yer alacak.