Bodrum Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu; Tavşanburnu ile İlgili bir Açıklama Yaptı

Dünya markası olarak lanse edilen Bodrum, tam da bu nedenle yeşil kalması gerekirken, tam da bu nedenle  kent kimliğini koruyup, kültürel bir gelişim göstermesi beklenirken; ne yazık ki tam aksine,  kıyılar başta,  tüm kara ve denizleri hukuka aykırı biçimde imara açılmış, hızlı bir yapılaşmaya sürecine girmiştir.  Evet, yarımadamız dört bir taraftan acımasız biçimde ablukaya alınmıştır.  Bu gün de bunun tipik bir örneğini siz değerli yurttaşlar ve kamuoyu ile paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Yalıçiftlik bölgemizde bulunan Tavşanburnu  hem doğal sit, hem de ormanlık bir alandır.. Bu bölgenin Koruma Amaçlı İmar Planları halen askıdadır, yani kesinleşmemiştir. Dava açılması durumunda ise planın  iptal edilmesi ihtimal dahilindedir. Bu yüzden, plan, çed gibi süreçler sona ermeden ve mevzuatın gerekleri yerine getirilmeden  inşaat izni, ruhsat vb. verilemez. Hal böyleyken  bu bölgede,  konumunu ve devam eden inşaatın fotoğraflarını sizinle paylaştığımız bir yapılaşmanın haberini aldık  geçtiğimiz günlerde ve hem sahada, hem ilgili bakanlığın sitelerinde araştırmaya başladık.

Bu araştırmalar sonucunda  elde ettiğimiz bulguları  Bodrum halkıyla paylaşıyoruz;

  • Firma İstanbul merkezli Astay Gayrimenkul –Halikarnas Turizm ve Ytırım A:Ş dir.
  • Burada büyük bir turizm işletmesi ile lüks rezidanslar yapılmaya başlanmıştır.

1000 dönümlük arazide 500 civarı rezidans, otel vb…Şirket sahibinin dediğine göre müşteriler Katarlıdır.

  • Bölgenin Koruma Amaçlı İmar Planları kesinleşmediğinden inşaata başlanması kanunlara aykırıdır.
  • Avan projenin onaylanmış olması, nazım ve uygulama imar planlarına sadece altlık teşkil edebilir. Bu süreç, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının kesinleşmiş ve onaylanmış olmasını gerektirir.
  • Öte yandan, bu tip projeler ÇED’e tabidir; ancak 30.10.2017 tarihli bir “Çed Gerekli Değildir” belgesi alınmış olduğunu yeni öğrendik. .
  • Yaptığımız araştırma sonucu bu “Çed Gerekli Değildir” kararınnı bakanlığın  sitesinde ılan edilmemiş olduğunu öğrendik. Bu, şu demektir; bu belge ya sahtedir, ya da ÇED yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmemiştir.Dolayısıyla butlandır; yani baştan geçersizdir.  Bu konuda gerekli girişimleri yapacağız…
  • Bu arada, 03.05.2018 tarihinde İnşaat sahasında yaptığımız tehlikeli keşif sırasında üzerinde “Burası inşaat alanıdır” yazılı boş bir tabela, altında da Halikarnas Turizm Tic. A.ş yazılı bir unvandan başka bir şeye rastlamadık.. Ruhsat, ada pafta, mühendis adı, İmar izni vs gibi bilgiler bu tabelada yoktu ve ilişikte paylaşılmıştır.,
  • Dilekçelerimiz ve belgelerimizle birlikte Cumhuriyet Savcılığına gidip suç duyurusunda bulunduk. İhbarımız yerinde görülerek tahkikata başlanmıştır.
  • Ancak, aynı gün tuhaf biçimde başka bir gelişme cereyan etmiştir. Ne tuhaftır ki, yaklaşık 2 ay önce başlayan inşaat için bu ayın olağan Belediye Meclis Toplantısında, yani 03 Mayıs 2018 de verilmiş bir ruhsatı dün öğrenmiş bulunuyoruz.
  • Keşif gezimizin ertesi günü verilen bu ruhsatın kaçak olarak başlamış bir inşaatı yasal kılması elbette mümkün değildir..Çünkü, bu ruhsat bizce geçerli hukuksal dayanaklardan yoksundur. Bunu ispatı için gereken idari ve adli süreçleri başlatacağız.

Bu nedenler ışığında bugün bir aradayız ve bu hukuksuzluğu protesto ettiğimizi bu eylemle duyuruyoruz.

Sonuç olarak; Yürürlükteki İmar ve Çed mevzuatına aykırı biçimde başlayan bu inşaat için  02.05.2018 günü Savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu paylaşmıştık. Kent Konseyi olarak, gerek ruhsat gerekse izinsiz inşaat ile ilgili hukuksal mücadelemizi sürdüreceğimizi  kamuoyuna duyururuz.