Bodrum Kadınlar Meclisi Hazırladıkları Manifestoyu Siyasi Partilere İletecekler…

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi “Siyasetçi Kadın Buluşması” konulu 4. Kadın Toplantısı Trafo Hakan Aykan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi..
Toplantıya siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları üyelerinin de olduğu çok sayıda kadın katıldı. Gerçekleştirilen toplantı sonunda Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi “Bodrum Kadınları Kent Manifestosu”nu oluşturarak taleplerini dile getirdi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde siyasi partilere gönderileceği dile getirilen manifestoda şu ifadeler yer aldı:
“Toplumsal Eşitlik Birimi kurulması: Toplumsal kadın erkek eşitliği herkes için temel bir hak ve demokrasi için temel bir değerdir. Bu hakkın hayata geçirilmesi için kanunen tanınmasının yanı sıra yaşamın her alanında politik, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak etkili bir şekilde uygulanması esastır. Eşitliğe dayalı bir toplumda yaşamak istiyorsak yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet boyutunu politikalarında, örgüt yapılarında ve uygulamalarında dikkate almaları temel önem taşımaktadır. Eşitlik ancak buna uygun politik, yasal ve sosyal ortamın oluşturulması ile mümkündür.

Bodrum Belediyesinin Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kent Sözleşmesini imzalanması. Bu sözleşme perspektifi doğrultusunda stratejik planın yanı sıra politikaların, yönetmeliklerin ve uygulama planlarının yerelde var olan Kadın Meclisleri, Kadın STÖ’ler ve kadınlarla birlikte en geç 6 ay içinde hazırlanması, Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kent Sözleşmesi’ne uygunluğun izlenmesi, raporlaştırılarak kamuoyu ile paylaşılması, Kadın STÖ’ler ile her 6 ayda bir periyodik toplantılar yapılması suretiyle kadın ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi, Stratejik planı Cinsiyete Duyarlı Bütçe üzerinden oluşturmak, Belediyenin alacağı tüm kararların, kente dair eylem/uygulama planlarını da kapsayacak şekilde Toplumsal Eşitlik Birimi’nin görüşünün alınarak karar oluşturulması, Belediye Meclis Toplantılarına Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Kadın Meclisi tarafından gönderilen gündem önerilerinin oylanmaksızın meclis gündemine alınması, Belediye personel alımlarında kadın personel istihdamının eşitlenmesinin hedeflenmesi / karar mekanizmalarında eşitlenmesi /eşit temsil üzerinden kadın personelin görevlendirilmesi, Belediye personeli için toplumsal cinsiyet eğitimi (her 3 ayda bir), izlenmesi, raporlaştırılması ve raporun belediyenin sosyal hesaplarında yayınlanması, Muhtarlara yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin periyodik olarak yapılması, Sığınağın hemen açılması, Şiddet için ilk adım istasyonu, Panik butonları, 24 saat alo şiddet hattı, Kadın danışma merkezi, Üretime katılımın sağlanmasına yönelik kadın kooperatiflerinin kurulması, özendirilmesi (yok olan yerel değerler), Kadın evleri; içinde çocuk odası, spor odası, üretim odası (kadınları istihdama katmak için), Kreş açılması; esas olan her mahalleye açılması, ancak öncelikle 4 merkezde hemen kurulması, Gece 22 den sonra durak sayısının artırılması ve mahalle içine girilmesi / kadınlar araca istediği yerde biner ve iner, Parklar çevreye duyarlı, aydınlatılmış, tuvaletli, Yaşlılar için yaşam evleri, Pazar kurulan yerlerde o güne has, o yerelin içinde ücretsiz ulaşım ringi, Sokakların ışıklandırılması, Gelir düzeyi düşük aileler için ücretsiz okul servis imkanı yaratılması, Hastaneye 24 saat ulaşım sağlanması, Sahildeki işgallere son verilmesi, halk plajlarının artırılması, İmar planlarının bütünsel ve kadın dostu kent bakış açısı ile hazırlanması .

Oluşturulan manifestonun yerel seçimler öncesi siyasi partilere gönderileceği bildirildi.