Bodrum Kadın Buluşmasının 2.cisi Trafo’da Düzenlendi…

17.11.2018 tarihinde Bodrum Kent Konseyi Meclisi’nin çağrısı üzerine 2.si düzenlenen Kadın Buluşması, saat 13.00 de Bodrum Yarımadasında bulunan yaklaşık 70 kadının Trafo’da bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan kadınların bir kısmı CHP, HDP ve İYİ parti üyesi kadınlar olup ayrıca meclis üyesi kadın aday adayları, sivil toplum örgütlerinde yer alan kadınlar ile birlikte, bağımsız kadınlar bir araya gelerek çağrı konusu olan Kadınlar Kenti’ini Yönetmek İstiyor içeriğini konuştular. Gerek herhangi bir partiye üye olmayan kadınlar, gerekse siyasi partilerde yer alan kadınlar ve meclis üyeliğine aday adaylıklarını açıklayan kadınlar ortak sözlerini oluşturdular.
2. Kadın Buluşmasında 3 gündem üzerinden görüş paylaşıldı:
# Kadınların aday olma yönünde karar almaları nasıl gerçekleşiyor, ne tür sorunlarla karşı karşıya kaldıkları üzerinden yapılan konuşmalarda ortaya çıkan ana sorunlar şöyle ifade edildi.
Var olan siyasi partilerin mevzuatı, işleyişi ve partilerin siyasi uygulamaları, kadınların belediye başkanı,vekil olabilmeleri önünde engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer husus ise, kadınların aday olma süreçlerinde yaşandığı gözlendi. Siyasette yetki kullanabilmek, sadece erkeklere mahsus olduğu gibi bir ön kabulün yanı sıra para sahibi erkekler için özellikle mümkün olduğu tespit edilmiştir.
Siyasi partiler aldıkları kararları özellikle seçimlerde kadınlar üzerinden uyguluyor ancak karar verme ve kürsüde konuşmayı kadınlara bırakmıyor oldukları , kadının ‘anne’ olması siyasette sorun gibi gösterilirken, erkeğin ‘baba’ olması siyasete katılım konusunda engel olarak görünmediği tespit edildi.

#Bunun akabinde ikinci ve üçüncü gündem maddelerinin ortak sonucu olarak; Kadın adayları seçtirmek ve geleceğin kadın politikacılarının siyaset alanında görünür ve söz sahibi olması için hangi yöntemlere ihtiyacımızın olduğuna dair şu ifadeler yer aldı: siyasi partiler içerisinde yer alan kadınların uymak zorunda oldukları tüzük, parti program ve usülleri nedeniyle kendi önlerini açacak yöntemleri geliștiremedikleri, çok zorlarlar ise de siyaset dışında bırakıldıları beyan edildi.
Siyasi partilerde yer alan kadınların, kadınlar için siyaset üretmelerini , kadın sözü ve politikalarını üretmenin yanısıra, bunu karar mekanizmalarini da kapsayacak şekilde siyasi yapılanmayı dönüştürmeleri gerekir.
Kadınların karar mekanizmalarında yer alabilmesi için Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin yanı sıra yerelde kadınlara dair söz ve politika üreten kadın örgütlerinin gündeme getireceği, izleyeceği politikalara ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Buna bağlı olarak, toplantıların yerel seçime kadar Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından
ayda bir defa tekrarlanması talep edildi.
Kente dair kadın manifestosunun hazırlanması, bu manifestonun tüm adaylar tarafından uygulanmaya sokulacağına dair baskı oluşturulması talebi doğrultusunda,
siyasette kadın da erkekleșiyor, siyaseti erkekler gibi yapan kadın siyasetcilere değil, kadın politikası üreten kadın siyasetçileri yaratmanın gerekliliği vurgulandı.
Kadınlar artık sadece partilerinin erkek adayları için kapı kapı dolaşarak seçilmelerini sağlamak için değil,kendilerini hem belediye başkanı hem de meclis üyeliğine seçtirmek için çalışmak istiyorlar.