Bodrum Belediyesi Meclis Toplantısı 01 haziranda Heredot Kültür Merkezinde Yapılacak..

Bodrum Belediyesinin  2018 Yılı Haziran olağan meclis toplantısı  01.06.2018 Cuma günü saat:14.00’de Konacık mahallesinde bulunan Bodrum belediyesi Heredot Kültür ve Sanat merkezinde gerçekleşecektir. Tüm Halkımıza duyurulur.
 
 GÜNDEM
1-         İlçemiz Torba Mahallesi, Usuluk Mevkiinde,  “Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı, Sokak Hayvanları Bakım Evi Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği” teklifinin görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
2-         İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, tapunun N18c23c1b pafta, 302 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
3-         İlçemiz Ortakent Mahallesi, tapunun 212 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
4-         İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilecek kurum görüşümüzün görüşülmesi.
                                                                                                    (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
5-         Belediyemiz bünyesinde iktisadi işletme kurulmasına ilişkin alınan ve onaya gönderilen 06.04.2018 tarih ve 2018/58 sayılı Meclis kararında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda düzeltme yapılmasının görüşülmesi.
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
6-         İlan ve Reklam Vergisinin 1. dönem son ödeme tarihinin 31 Mayıs , 2. dönem son ödeme tarihinin 30 Kasım olarak belirlenmesi ve bundan sonraki ilk bütçe yılında uygulanmasının görüşülmesi.
(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
7-         İlçemizdeki su ve kanalizasyon tamiratları ile yeni yapılan hat çalışmaları sırasında zarar gören yol tamiratlarının yapımı aşamasında harcanan bedellerin tahsil edilebilmesi amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi arasında  protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi doğrultusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
  (Fen İşleri Müdürlüğü)