Bodrum Belediyesi 2018 Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

Bodrum Belediyesi’nin 2018 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 04.10.2018 Perşembe günü saat 14.00’de Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.


GÜNDEM

1-         İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sanayi Alanı” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

2-         İlçemiz Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkii, Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı –Kültürel Tesis ve Karayolu Güzergahında İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

3-         İlçemiz Gümüşlük Mahallesi, 328 ada, 53 parsel numaralı “Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı” lejantlı taşınmazın, geçici olarak “Pazar  Yeri” amaçlı kullanılması teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

4-         İlçemiz Bitez Mahallesinde bulunan, 2153 Sokak isminin değiştirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

5-         İlçemiz Akyarlar Mahallesinin kuzeyinde yer alan ve imar planları içerisinde kalmayan bölgeye isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

6-         İlçemiz Yalı Mahallesinin güneydoğusunda yer alan ve imar planları içerisinde kalmayan 4 adet bölgeye isim verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

7-         27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan “2018 yılına ait Bodrum Evsel Katı Atık Tarife Raporunun ve Tarife Ücretleri”nin görüşülmesi.

(Temizlik İşleri Müdürlüğü)

8-         Bodrum Belediyesi 2019 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının görüşülmesi.

(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)

9-         Bodrum Belediyesi 2019 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının görüşülmesi.

(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)

10-       Bodrum Belediyesi 2019 Yılı Performans Programının görüşülmesi

(Strateji Geliştirme Müdürlüğü)