Binlerce kişiye Faizsiz Kredi! Detaylar Belli Oldu

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince (TKK) düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları belirlendi. Bakanlar  Kurulunun 8 Ocak’ta yürürlüğe giren kararı doğrultusunda, küçük üreticilerin daha fazla desteklenmesi amacıyla büyükbaşlarda sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği, yaygın hayvansal üretim, su ürünleri sektörü, yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımlarında 100 bin liraya kadar, yem bitkisi üretiminde ise tek yıllıklar da kapsama alınarak 2 milyon 500 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullandırılacak. Söz konusu karara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, sübvansiyonlu kredi kapsamına süt işleme, meyve sebze kurutma, meyve suyu üretimi, salça, turşu, reçel, konserve, balık tütsüleme-kurutma- paketleme, tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve paketlenmesi de alındı. Üreticilerin, faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullanabilmesi için 5 baş ve üzerinde manda-damızlık sığırı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 5 baş ve üzerine çıkarmaları gerekecek. Krediyle temin edilecek sığırlar, damızlık belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış, azami 36 aylık olacak. Mandaların ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve en az 48 aylık olması dikkate alınacak. Karar kapsamında damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için 50 baş ve üzeri kapasitede işletme kurulması veya mevcut işletme kapasitesinin 50 baş ve üzerine çıkarılması zorunlu olacak. Hayvanların kaba yem ihtiyacını kendi işletmelerinde temin eden üreticilerin kredi talepleri öncelikli değerlendirilecek. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için, koyunda en az 50 baş, keçide en az 25 baş kapasiteye sahip işletme kurulması ya da mevcutların belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarılması istenecek. Arıcılık kredisinden yararlanacak arıcıların, arıcılık kayıt sistemine kayıtlı, asgari 50 ve daha fazla sayıda arılı kovanla işletme kurması ya da mevcut arılı kovan sayısını 50 ve üzerine çıkarması, Bombus arısı üreten işletmelerin Bakanlıktan üretim izni almış olması şartı aranacak. Damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için asgari; etlik piliç için 10 bin, yumurta tavuğu için 7 bin 500, hindi, kaz, ördek için bin, bıldırcın için 2 bin, devekuşu için 50 ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması talep edilecek. Sektöre yönelik yatırım kredileri kümes, gübre işleme tesisi, yumurta işleme, tasnif, paketleme tesisi yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik önlemlerini, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmek için gerekli ekipman ve makine alımıyla diğer yatırım giderlerini kapsayacak. Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilerin faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerin Bakanlıkça onaylanmış olması gerekecek. Sera modernizasyonu için ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtü altı alanında bitkisel üretim yapan üreticiler, örtü altı kayıt sistemine kaydolmaları durumunda düşük faizli yatırım ve işletme kredisinden yararlandırılacak.Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapan üreticilerin faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi”ne sahip olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan, doku kültürüyle tohumluk veya sözleşmeli üretim yapması gerekecek. Organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan, bu faaliyetleri yapacak üreticilere sadece kendi faaliyetleriyle ilgili faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.Zirai kredilendirme belgeli traktörler için yatırım kredisi kullandırılacak. Traktör kredisi için üreticilerin faaliyet konuları arasında bitkisel üretim veya küçükbaş-büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üretimi (damızlık dahil) konularından en az birisinin bulunması şartı aranacak. Ayrıca, kredi kapsamında alınacak ikinci el traktörlerin 8 yaş ve altında olması gerekecek.Lisanslı depoculuk yatırımları için kurulmuş ya da kurulacak lisanslı depo işletmelerine inşaat yatırımlarıyla makine-ekipman alımlarına yönelik yatırım kredisi kullandırılacak. Ayrıca kapasite artışları ve yenilemeler de bu kapsamda değerlendirilecek. Türkiye Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında öngörülen havzalarda yetiştirilen ürünlerle uyumlu depolama yatırımı yapan lisanslı depo işletmelerine yatırım kredisi verilecek. Lisanslı depoculuk kriterlerini haiz depo yatırımı yaparak, depolarını ve işletmeciliğini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne uzun süreli kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin lisanslı depo yatırımları da bu kapsamda değerlendirilecek. Kamu kurum ve kuruluşları lisanslı depo yatırımlarında söz konusu kapsamdan yararlanabilecek. Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için aspir, yağlık ayçiçeği, kolza, kanola, kütlü pamuk, soya, susam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden “kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur, safran ve jojoba” üretimini yapıyor ya da yapacak olması gerekecek.