Akdenizli balıkçılar Gökova’da buluştu

Akdeniz’in altı ülkesinden küçük ölçekli balıkçılar 3-4 Nisan tarihlerinde, Muğla’nın Gökova Körfezi’nde bir araya gelerek deneyimlerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşıyor.

Muğla–Gökova, (04 Nisan 2019) – İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Cezayir, Tunus ve Türkiye’den 20 küçük ölçekli balıkçı, 3–4 Nisan 2019 tarihlerinde, Gökova Körfezi’nde buluşarak deneyimlerini paylaşıyor. WWF-Akdeniz (Dünya Doğayı Koruma Vakfı Akdeniz Ofisi) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, yasadışı balıkçılıktan kaynaklanan haksız rekabet, denizlerde tanınmayan, bilinmeyen türlerin sayısının artması gibi ortak sorunlara çözüm önerileri getirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir tüketimi için daha iyi yönetim stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Gökova Körfezi’ndeki buluşma, WWF’in Akdeniz’e kıyısı bulunan 9 ülkede ve toplam 22 pilot alanda yürüttüğü ‘Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi’ projesi çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Proje, küçük ölçekli balıkçıların gelir kaynaklarının iyileştirilmesi ve balıkçılıkla ilgili yönetim süreçlerine katılımlarının sağlanmasını amaçlıyor. Küçük ölçekli balıkçılık uygulamalarında, türler, yöntemler ve yönetim yaklaşımları bakımından ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılıklar görülüyor. Ülkemizde, WWF-Türkiye tarafından yürütülmekte olan projenin pilot bölgeleri olan Foça, Karaburun, Kaş, Erdemli’den katılım sağlayan balıkçılarla birlikte beş misafir ülkeden toplam 20 balıkçının bir araya geldiği Gökova’daki buluşma, katılımcılara, Gökova Körfezi’ndeki iyi uygulama örneklerini yerinde görme, kendi aralarında bilgi ve deneyim alışverişi yapma olanağı sunuyor.Deniz ekosisteminin  bozulması, balık miktarının ve çeşitliliğinin azalması üzerine yerel paydaşlar, balıkçılık kooperatifleri, ve Akdeniz Koruma Derneği’nin de aralarında bulunduğu çeşitli tarafların girişimi ile, 2010 yılında Gökova Körfezi’nde balıkçılığa kapalı alanlar ilan edilmişti. Yerel balıkçılar, Gökova Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki yasadışı balıkçılık faaliyetleri konusunda, izleme ve resmi makamlara raporlama yapabilecek şekilde güçlendirildi. Balıkçıların sahip olduğu yerel ve pratik bilgi ile kamu  kurumlarının güçlerinin birleştirilmesi, sürecin etkisini artırdı. Örneğin, Gökova Körfezi’ndeki balıkçılığa kapalı bölgelerden birinde, yerel balıkçıların  gelirinde önemli bir paya sahip olan altın orfoz (Ephinephelus costae) sayısının, 2008’den 2014’e kadar geçen sürede yılları arasında  belirgin bir şekilde arttığı görüldü. Gökova Körfezi’ndeki en büyük kooperatiflerden biri olan Akyaka Balıkçılık Kooperatifi, bölgenin üç yıl balıkçılığa kapatılmasının ardından balıkçıların gelirlerinde de ayın şekilde belirgin bir artış olduğunu açıkladı.Ayrıca, Gökova Körfezi’nde uygulanmakta olan katılımcılık ve ortak yönetim ilkesinden hareketle, ekosistemlerin korunmasına dayalı  bir yönetim planı,  geçtiğimiz yıl Eylül ayında Malta’da düzenlenen Küçük Ölçekli Balıkçılık Konferansı’nda iyi örnek olarak sunuldu. Akdeniz ve Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler ile Avrupa Komisyonu’ndan yetkilileri Malta’da bir araya getiren BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) Küçük Ölçekli Balıkçılık Konferansı’nda, denizlerdeki canlı yaşamının  ve küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilir geleceğini güvence altına almak amacıyla bir Eylem Planı başlatıldı.WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Denizlerimiz ve kıyılarımız ne yazık ki bugün, kirlilik, habitat kaybı, aşırı ve yasadışı balıkçılık, istilacı türler, iklim değişikliği gibi çeşitli etkenlerin tehdidi altında. Balık stoklarının devamlılığı, rezervlerinin geri kazanılması ve sektörün gelişmesi, için, balıkçılığı sürdürülebilir bir temele oturtmamız gerekiyor. Sürdürülebilir balıkçılık yalnız ekonomik değil; aynı zamanda ekolojik ve sosyal içeriğe de sahip bir kavram. Küçük ölçekli balıkçılar güçlendirilerek, balıkçılık yönetiminde ve ekosistemlerin korunmasında aktif rol üstlenmeleri sağlandığı takdirde, balıkçılık sektöründe sürdürülebilirliğin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle WWF olarak  küçük ölçekli balıkçıları karar süreçlerine dahil edecek, yerel ihtiyaçları dikkate alacak, böylelikle daha iyi uygulamalara olanak sağlayacak  ortak yönetim mekanizmalarının kurulması kararını kuvvetle destekliyoruz”